Kinderen

Klachten op gebied van de bekkenbodem komen ook bij kinderen voor. Denk aan plas- en poepongelukjes, bedplassen en pijnklachten in de bekkenbodemregio. Wanneer het kind op de dag een optimaal eet en drinkpatroon en een goede toiletgang heeft, en er geen afwijkingen zijn gevonden bij de kinderarts, kan er begonnen worden met een plaswekker. 

bootstrap html templates
Bekkenfysiotherapie voor Kinderen
Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de bekkenfysiotherapie die zich uitsluitend richt op kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid op het gebied van screening, diagnostiek, prognostiek en therapie bij kinderen met:

  • Mictie- en defecatiestoornissen
  • Enuresis
  • Buikpijnklachten
  • Neurologische aandoeningen en congenitale afwijkingen bij kinderen
  • Kinderurologie: functionele problematiek op kinderleeftijd
  • Endocrinologie en de ontwikkeling van de seksualiteit
  • Gedrag en gedragsproblemen bij kinderen met plas- en ontlastingsstoornissen en mogelijkheden van multidisciplinaire benadering/behandeling.
  • Urineverlies of recidiverende urineweginfecties