Tarieven en vergoedingen

Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, bent u dat ook voor bekkenfysiotherapie. Bij urine-incontinentieklachten, met verwijzing, bent u negen keer verzekerd vanuit de basisverzekering (let op, dit gaat eerst van uw eigen risico af). Er zijn contracten afgesloten met bijna alle verzekeraars, inclusief het COA contract, uitsluitend voor asielzoekers. 

best free html templates

Vergoedingen

Een afspraak maken kan ook zonder verwijzing van huisarts of specialist. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, urologen, gynaecologen, proctologen, gastero-enterologen, (colorectaal) chirurgen, internisten, kinderartsen en (arts) seksuologen.

Per 1 januari 2020 zijn wij geen contract aangegaan met de volgende zorgverzekeraars:

• Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis en Pro Life)
• Caresq 
• Multizorg VRZ (ONVZ, VVAA, PNO, OWM, Z&Z en ENO).

De reden om niet te teken is dat wij ons niet willen committeren aan de eisen van deze zorgverzekeraars. Tekenen wij bovenstaande contracten wel, dan heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de behandelingen.

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer macht en bepalen hoe wij onze zorg moeten verlenen. Hiermee gaan wij niet akkoord, wij stellen namelijk het belang van de patiënt voorop.

Dat wij een aantal contracten niet hebben getekend, betekent echter niet dat u de behandelingen volledig zelf moet betalen. U ontvangt van ons een factuur die u na betaling, kunt indienen bij uw verzekeraar en krijgt dan, afhankelijk van uw polis, een gedeelte tot het maximale bedrag terug van uw zorgverzekeraar. Lees vooraf dus goed de polis door om te zien hoeveel u vergoed krijgt.

Mobirise

Let op! Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden afgemeld, worden in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken is per 1 januari 2020 € 33,00. Wijzig uw afspraak dus op tijd. Dit kan ook in de avond of in het weekend per e-mail of per telefoon.

U wordt per mail en sms geïnformeerd over en herinnerd aan de afspraak via onze afsprakenapp.

Tarieven

Bij geen aanvullende verzekering (meer) of geen gebruik kunnen maken vanuit de basisverzekering, wordt er per mail een factuur gestuurd voor intake, onderzoek en behandeling. De betalingstermijn is twee weken na facturering. Let op, wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben krijgt u afhankelijk van uw polis een deel of het gehele bedrag vergoed van de zorgverzekeraar.

Zie bovenstaande informatie over de contracten. Verder hebben wij ook een contract met de COA uitsluitend voor asielzoekers met een chronische verwijzing.

  • Intake, onderzoek en behandeling: € 85,-  
  • Behandeling bekkenfysiotherapie: € 47,50
  • Niet nagekomen of te laat afgemelde behandeling: € 33,-
  • Met een verwijzing voor urineverlies van uw huisarts of specialist, wordt de behandeling (eenmalig) 9 keer vergoed uit uw basisverzekering. Dit betekent wel dat de behandelingen van uw eigen risico afgaan.    
  • Kinderbekkenfysiotherapie (onder de 18 jaar) wordt altijd vergoed.